Lidt om klubben

Dansk Pointer Klub (DPK)
dit pointer-netværk

FORDELE

  • Netværk af pointerentusiaster. Der gerne deler ud af erfaringer.
  • Pointer aktiviteter: træning, foredrag, prøver, udstillinger og familiedage.
  • Bladet “Jagtunden”.
  • og meget, meget mere…..

POINTER KLUBBENS REGIONER

Se mere på Dansk Pointer Klub

Dansk Pointer Klubs 5 regioner

KORTFILM OM POINTEREN

Filmet og produceret af Gundog Media

BØGER

Flg. bøger kan købes i Pointer klubben:

  • Dansk Pointer Klubs årbøger
  • Pointeren, af Finn Møller Jørgensen
  • Dansk Pointer Klubs Historie, 1918-2007

Dansk Pointer Klub

Sitftet i 1918

I Dansk Pointer Klub (DPK) byder vi nye interesserede hjerteligt velkommen. Her vil du opleve en meget traditionsrig og aktiv klub, som snart har hundrede år på bagen.

Klubben har et fint netværk af meget aktive medlemmer over hele landet. Medlemmer, som på smukkeste vis har ført pointeren frem til at være toneangivende på markprøver.

DPK tilbyder mange aktiviteter. Der er flere muligheder for fællestræning i hele landet, der er familieweekend om sommeren, der er vintermøde, hvor der diskuteres avl, markprøver, træning og jagt. Vi har højt til loftet i DPK, hvor meninger kan brydes i et frugtbart samarbejde mellem ung og gammel.

Vær vis på, at du i DPK vil møde medlemmer, som altid vil være parat til at give en hjælpende hånd; medlemmer som meget gerne vil vise dig, hvor smukt det er at se pointeren i arbejde i marken, og hvor dejlig og hengiven pointeren er i familien.

Uddrag af DPK Historie

af: Niels Mølgaard Ovesen

1918 – 1927

Dansk Jagtforening blev stiftet i 1884, og i 1893 afholdes den første markprøve på Brahetrolleborg. Jagtforeningen nedsatte et stambogsudvalg, der i 1890 barslede med første bind af Dansk Hundestambog. Der kom skærmydsler mellem udvalget og jagtforeningens bestyrelse, og det medførte at Dansk Kennel klub, som blev oprettet i 1897, afholdt sin første udstilling i Tivoli.

Kennelklubben og jagtforeningen kommer på talefod og laver en overenskomst, så DKK tager sig af stambog og udstilling, mens Dansk Jagtforening står for markprøver

Så var der ro en kort tid, men oprør ulmer i pointer – og setterkredse. En række mennesker af det store hartkorn ønskede øgede markprøver, men mødte ikke den store forståelse, tværtom. Dansk Pointer – og Setterklub blev dannet i 1904 og allerede året efter havde den nye klub omkring 300 medlemmer. Man var klar til at bryde jagtforeningens monopol, men det skete bestemt ikke uden sværdslag. Klubbens første prøve blev afholdt på Lerchenborg 28. og 29.september 1905. En mindeværdig og succesrig prøve, der indvarslede grøde i markprøvesporten. Finn Møller skriver, at i 1913 var medlemstallet fordoblet og få år efter rundede tallet over 1000 medlemmer. Klubben havde vind i sejlene, og den var absolut ikke tilfreds med de forhandlinger, der blev sat i værk af kennelklubber i Norden om fælles regler for markprøver og udstillinger. Overenskomsten af stambogsføring hos kennelklubben blev opsagt, og kennelklubbens formand ,Ingeniør Carl Lund , blev ekskluderet.

Den stormende generalforsamling i klubben i 1918 førte til, at flere udvandrede i vrede, og ud af bataljen dukker Dansk Pointer Klub, Engelsk Setter Klub i Danmark og Dansk rød Setterklub op. I klubbens Årsskrift for 1919 løftes lidt af sløret for tvisten med kennelklubben. Pointer – og Setterklubbens bestyrelse mente, at man ville miste indflydelse i et fællesnordisk regelsæt og var derfor uforsonlige og ville gå enegang. Besindige mennesker mente, at denne konflikt ville være ødelæggende for hundesporten og danner derfor specialklubber, som aftaler vilkår med Dansk Kennel Klub. Der bliver nedsat et hønsehundeudvalg. 3 kommer fra kennelklubben og 4 fra specialklubberne.

DPK blev stiftet den 22.juni 1918 på Søpavillionen i København.