Lidt om Pointeren

Pointeren er en fuglehund
af højeste klasse

MED POINTEREN FÅR DU:

  • En god familiehund.
  • En fantastisk jagthund.
  • En elegant engelsk stående hund.

RACEPORTRÆT AF POINTEREN

Fra Dansk Kennel Klub.

DKK raceportræt om Pointeren

Bragt i Hunden 2010

Pointeren elsker de store vidder

Lidt fra Pointer Klubbens årlige træningstur på Kongenshushede 2014.

Tak til Lars Ole Raimann for videoredigering af dette materiale.

BØGER

JAGTHUNDE – familiemedlemmer og jagtkammerater

af: Anne Egede.
Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Pointeren – en klassisk fuglehund

Uddrag fra artiklen: POINTERENS MENTALITET OG ANVENDELSE

Udarbejdet 2009 for DPK af Carlo Nørtoft Thomsen & Erik Petersen www.pointerklub.dk

Mentalitet

Pointeren er en energisk og ualmindeligt venlig race, som er engageret og loyal overfor mennesker. Aflæser andre hundes signaler godt og er en god konfliktløser. Racen er af natur hengiven og honorerer ikke kravene som vagthund, uagtet den gør opmærksom på fremmede mennesker / lyde osv.. Pointeren værdsætter et liv i familiens ”midte” højt!

Udvikling og anvendelse

Nutidens Pointere er stadig avlet til at jage – det er racen der lever for at jage ! En så intens jæger som Pointeren er forholdsvis hårdfør i marken. Den går gerne gennem buskads og krat, på trods af sin lidt tynde pels. Alligevel er det en relativt blød og følsom hund, der helst vil stille sin ejer tilfreds. I al dressur er tillid mellem hund og fører helt afgørende for et godt resultat. Al træning bør tilrettelægges med respekt for hundens personlighed.

Pointerens speciale og spidskompetencer

Pointerens specielle kendetegn og spidskompetence er klart det store medfødte krydssøg. Altid op mod vinden, gerne på store åbne arealer. Her er Pointeren i sit es og brillerer med en langstrakt, jordvindende galop, med næsen som højeste punkt, filtrerende vinden for fært af vildt. Dette fører naturligt til Pointerens høje status på markprøver.
Dens skarphed over for vildt er fantastisk, hvilket betyder, at Pointeren aldrig er i tvivl, om den har at gøre med den i fuglebehandlingen så vigtige kropsfært (fært i luften) eller det er fodfært (fært på jorden). En egenskab, der bevirker, at det er muligt for en stående hund at ”nagle” / ”sætte” en gammel fasankok, der vil stikke af . Eller registrere og lokalisere fært fra hønsefugle på lang afstand – det være sig på såvel mindre marker som stort høj fjeld !

En anden kvalitet hos Pointeren er den store jagtlyst, dens intensitet, elegance og udholdenhed. De sidste forhold ses tydeligt på lange jagtdage, når de tungere racer trættes og intensiteten daler.

Praktisk jagt

Pointeren er her meget alsidig, hvad enten den jager i skov, mose eller i det åbne land. Den læser terrænet fremragende og indretter sit søg herefter. De fleste pointere ønsker hele tiden at vide hvor, dens fører befinder sig (at holde kontakt), og det betyder, at søget bliver smallere og tættere i uoverskueligt terræn. Inden man tager den unge hund med på jagt, bør (læs skal) den have modtaget fordressur og lært at apportere. Dressuren bør i øvrigt foregå således, at man ikke ødelægger hundens kærlighed og tillid til sin fører. Det er imidlertid af vital betydning, at hunden kommer på jagt. Det rigtige start tidspunkt vil være individuelt fra hund til hund – fra jæger til jæger. Men husk… øvelse (læs erfaring) gør mester.

Apportering

Pointeren kan blive en fremragende apportør. Dette kræver, at man er villig til at bruge den fornødne tid på dette arbejde. Her vil træningsindsatsen og flid være lige frem proportional med et godt slut resultat – man får således en alsidig ”efterskudshund”.

Markprøver

Pointeren har stolte traditioner på markprøver i såvel Danmark som resten af verdenen. Klubbens toneangivende opdrættere og førere har altid prioriteret markprøvesporten højt, hvilket også afspejler sig gennem klubbens eksisterende PRmaterialer, såsom årbøger, Pointer Nyt og klubbens hjemmeside www.pointerklub.dk!